Tag: yêu cầu

Yêu cầu bỏ chi phí quảng cáo khỏi cơ cấu sữa cho trẻ dưới 24 tháng

Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Tài chính cho biết đã đã có văn bản gửi Sở Tài chính các địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan ...
1 / 1 POSTS