WB sẽ hỗ trợ Ban Kinh tế Trung ương về chính sách công nghiệp

Đồng ý với đề nghị của Ban Kinh tế Trung ương, Giám đốc WB tại Việt Nam khẳng định WB sẽ ưu tiên hỗ trợ Ban Kinh tế Trung ương nghiên cứu về chính sách công nghiệp quốc gia; đồng thời sẽ chia sẻ các kết quả nghiên cứu đã có của WB về những chủ đề mà Ban Kinh tế Trung ương tập trung nghiên cứu. /. Theo đó, hợp tác giữa hai cơ quan sẽ xoay quanh 7 nội dung lớn, bao gồm nghiên cứu đề xuất các thể chế, chính sách đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả các loại hình doanh nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp trong điều kiện tái cơ cấu nền kinh tế; nghiên cứu, đề xuất chủ trương chính sách về phát triển kinh tế vùng và liên kết vùng; chủ trương, định hướng và nâng cao hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ…

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Hương Thủy/Vietnam+)
Chiều 9/4, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã làm việc với bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam.
Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về những hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Ngân hàng thế giới trong thời gian tới.
Ông Vương Đình Huệ đã nêu rõ những trọng tâm nghiên cứu của Ban Kinh tế Trung ương, mong muốn có sự trao đổi, hợp tác, hỗ trợ của WB trong năm 2015.
Theo đó, hợp tác giữa hai cơ quan sẽ xoay quanh 7 nội dung lớn, bao gồm nghiên cứu đề xuất các thể chế, chính sách đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả các loại hình doanh nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp trong điều kiện tái cơ cấu nền kinh tế; nghiên cứu, đề xuất chủ trương chính sách về phát triển kinh tế vùng và liên kết vùng; chủ trương, định hướng và nâng cao hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ phát triển, ưu đãi; chính sách công nghiệp quốc gia; chiến lược phát triển ngành công nghiệp vật liệu chế tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035; chiến lược công nghiệp hóa nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam; thể chế chính sách phát triển lĩnh vực du lịch và công nghiệp văn hóa; biến đổi dân số Việt Nam, định hướng chính sách nhằm đảm bảo phát triển bền vững…
Trưởng ban Kinh tế Trung ương mong muốn WB chia sẻ các kết quả nghiên cứu đã có về các chủ đề đã nêu của Ban. WB lựa chọn trọng tâm hỗ trợ Ban Kinh tế Trung ương nghiên cứu xây dựng chính sách công nghiệp quốc gia; trợ giúp một phần nghiên cứu các chủ trương, định hướng và nâng cao hiệu quả huy động và quản lý các nguồn vốn hỗ trợ phát triển và vay ưu đãi.
Trong năm 2015, WB hỗ trợ Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo quốc tế về chính sách công nghiệp quốc gia và hội thảo về chính sách huy động các nguồn lực phát triển.
Tại buổi làm việc, Giám đốc WB tại Việt Nam trao đổi, chia sẻ các thông tin với Ban Kinh tế Trung ương về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam; xây dựng các văn kiện về kinh tế- xã hội chuẩn bị Đại hội 12 của Đảng; xây dựng Báo cáo Việt Nam 2035.
Cảm ơn những thông tin mà Ban Kinh tế Trung ương đã chia sẻ, bà Giám đốc WB tại Việt Nam cho biết nhiều điểm có quan hệ chặt chẽ với những nội dung quan trọng sẽ được đề cập trong Báo cáo Việt Nam 2035 mà WB đang xây dựng.

Thủ tướng: Hậu Giang tập trung đi lên từ nông nghiệp, chăn nuôi

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc


Đồng ý với đề nghị của Ban Kinh tế Trung ương, Giám đốc WB tại Việt Nam khẳng định WB sẽ ưu tiên hỗ trợ Ban Kinh tế Trung ương nghiên cứu về chính sách công nghiệp quốc gia; đồng thời sẽ chia sẻ các kết quả nghiên cứu đã có của WB về những chủ đề mà Ban Kinh tế Trung ương tập trung nghiên cứu./.