Tag: vốn đầu tư nước ngoài

Mỗi năm Việt Nam giải ngân 10 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

Một số chuyên gia đưa ra khuyến nghị, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư để thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài, chủ ...
1 / 1 POSTS