TP.HCM huy động hơn 11.160 tỷ đầu tư xây dựng nông thôn mới

Theo kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng nông thôn mới đến cuối năm 2015 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành, năm 2015, thành phố phấn đấu đạt mục tiêu 56/56 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; trình Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới ở khu vực nông thôn. Qua sáu năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, thành phố đã nâng cấp và xây mới trên 1. 100 công trình giao thông với tổng số 754km; xây mới, nạo vét và gia cố 321 công trình thủy lợi; xâ…

Trong năm 2015, Thành phố Hồ Chí Minh huy động nguồn vốn hơn 11.160 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Trong số đó, vốn ngân sách là hơn 5.540 tỷ đồng, vốn huy động từ cộng đồng trên 5.620 tỷ đồng và vốn của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế khác là hơn 981 tỷ đồng.
Theo kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng nông thôn mới đến cuối năm 2015 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành, năm 2015, thành phố phấn đấu đạt mục tiêu 56/56 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; trình Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới ở khu vực nông thôn.
Để đạt mục tiêu trên, thành phố huy động các nguồn lực về vốn, duy trì, nâng chất đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào thi đua “Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới.”
Bên cạnh đó, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng xã “5 có-3 không,” gồm có sự đồng thuận; có nhà kiên cố, tuyến đường sạch đẹp; có an ninh trật tự ổn định; có đoàn kết tình làng nghĩa xóm; có ý thức chấp hành pháp luật; không còn hộ nghèo; không tội phạm-tệ nạn xã hội; không còn thất nghiệp, thất học.


Thành phố cũng tập trung quán triệt và thực hiện đầy đủ phương châm chỉ đạo “dân biết, dân làm, dân giám sát và dân hưởng,” nhằm nâng cao nhận thức, coi trọng vai trò làm chủ của người dân trong tất cả nội dung xây dựng nông thôn mới. Thông qua đó, tư tưởng ỷ lại của một bộ phận cán bộ và nhân dân địa phương vào các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước được khắc phục, thực hiện mở rộng nền dân chủ ngày càng sâu rộng và thực chất ngay từ cấp địa phương.
Đến tháng 2/2015, Thành phố Hồ Chí Minh đã công nhận 27 xã thuộc năm huyện đã cơ bản đạt chuẩn 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó, 22 xã công nhận trong tháng 2/2015. Riêng huyện Nhà Bè có 6/6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Qua sáu năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, thành phố đã nâng cấp và xây mới trên 1.100 công trình giao thông với tổng số 754km; xây mới, nạo vét và gia cố 321 công trình thủy lợi; xây mới, nâng cấp và sửa cữa 133 công trình trường học đạt chuẩn, 445 công trình cơ sở vật chất văn hóa; xóa trên 2.797 căn nhà tạm, dột nát…
Đến năm 2014, thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt 3,3 triệu đồng/người/tháng, bằng 80% so với khu vực thành thị./.