Tag: thủ tục hành chính

Lĩnh vực điện đứng đầu Bộ Công Thương về thủ tục hành chính

Tuy vậy, vẫn còn một loạt các thủ tục do cơ quan quản lý nhà nước thực hiện có thể làm chậm tiến độ cấp phép, bao gồm việc Sở Công ...
1 / 1 POSTS