Tag: thu mua tạm trữ

Thu mua tạm trữ lúa gạo ở ĐBSCL: Được-Mất từ một chính sách

Theo ông Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông ...

Đã hoàn thành 71% kế hoạch thu mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), thực hiện kế hoạch thu mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo vụ Đông Xuân 2014-2015, tính đến n ...
2 / 2 POSTS