Tag: thẩm phán

Thẩm phán Mỹ lại cấm bên thứ ba thanh toán nợ cho Argentina

Trong một bước đi nhằm ngăn chặn việc Buenos Aires tìm cách "lách" yêu cầu thanh toán cho các quỹ đầu tư Mỹ của tòa án, Thẩm phán ...
1 / 1 POSTS