Tag: tây bắc

Đầu tư vào Tây Bắc: Doanh nghiệp mới quan tâm mà chưa “mặn mà”

Tất cả các đại biểu tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư và biểu dương các doanh nghiệp tiêu biểu vùng Tây Bắc được tổ chức ngày 4/4 t ...
1 / 1 POSTS