Tag: tài chính

Chính phủ Italy phê chuẩn Kế hoạch kinh tế và tài chính 2015-2018

Ông giải thích, nguồn tài chính bổ sung khoảng 1,6 tỷ euro (1,7 tỷ USD) sẽ là từ các biện pháp được đề ra trong EFD và Nội các Ita ...
1 / 1 POSTS