Tag: rau thịt

Phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho Hà Nội năm 2015

Cụ thể, các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm rau, thịt đưa về tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội sẽ được kiểm tra, phân loại và cấp gi ...
1 / 1 POSTS