Tag: quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản

Hoàn thiện khung pháp lý thực hiện Quỹ Tái tạo nguồn lợi thủy sản

Nhằm từng bước phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản đang bị cạn kiệt, góp phần cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân cư sống dựa v ...
1 / 1 POSTS