Tag: phí bảo trì

Nên thu phí bảo trì từ 10.000 – 20.000 đồng/m2 căn hộ

Đồng thời, chỉ nên thu phí bảo trì từ 10. 000 – 20. 000 đồng/m2 căn hộ cho từng đợt tùy theo nhu cầu duy tu, bảo dưỡng, không nên ...
1 / 1 POSTS