Tag: nhiệt điện sông hậu 1

Hơn 43.000 tỷ đồng xây dựng dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1

Đảm bảo tiến độ dự án, hoàn thành xây dựng và đưa dự án vào phát điện thương mại tổ máy 1 và 2 trong năm 2019 (tức sau 48 tháng và ...
1 / 1 POSTS