Tag: nhẹ trong năm 2015

Kinh tế Eurozone dự kiến tăng trưởng nhẹ trong năm 2015

Theo đó, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Eurozone, vốn đã tăng trưởng lần lượt 0,2% và 0,3% trong quý III và quý IV/2014, được ch ...
1 / 1 POSTS