Tag: nhập siêu

Việt Nam ứng phó với xu thế nhập siêu trở lại trong năm 2015

Để giảm bớt nhập khẩu từ Trung Quốc thì Việt Nam cần phải xây dựng được một ngành công nghiệp hỗ trợ, tiếp theo, Việt Nam phải xây ...
1 / 1 POSTS