Tag: kiểm tra

Lập 7 đoàn kiểm tra liên ngành về chất lượng an toàn thực phẩm

Đoàn số 5 thanh tra, kiểm tra tại Quảng Bình và Quảng Trị, đoàn số 6 thanh tra, kiểm tra tại Đắk Lắk và Lâm Đồng; đoàn số 7 thanh ...
1 / 1 POSTS