Tag: kế hoạch

Đã hoàn thành 71% kế hoạch thu mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), thực hiện kế hoạch thu mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo vụ Đông Xuân 2014-2015, tính đến n ...
1 / 1 POSTS