Tag: huy động

TP.HCM huy động hơn 11.160 tỷ đầu tư xây dựng nông thôn mới

Theo kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng nông thôn mới đến cuối năm 2015 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí ...
1 / 1 POSTS