Tag: hoàn thành

Quyết liệt hơn nữa để hoàn thành tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

Cụ thể, đối với 82 doanh nghiệp đã thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, khẩn trương xác định giá trị doanh nghiệp và hoàn thành cổ p ...
1 / 1 POSTS