Tag: hoàn thành cổ phần hóa

Hoàn thành cổ phần hóa 289 doanh nghiệp Nhà nước trong năm 2015

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính hướng dẫn việc giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong xác định giá trị doanh nghiệp n ...
1 / 1 POSTS