Tag: hà nam

Hà Nam phấn đấu tăng giá trị sản xuất công nghiệp trên 15%

Ông Phạm Sỹ Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho biết, tỉnh đã đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân trên 15% ...
1 / 1 POSTS