Tag: gói ngân sách

Nhật Bản kích hoạt gói ngân sách kỷ lục cho tài khoá 2015

Tổng ngân sách ban đầu cho tài khoá 2015 dự kiến sẽ nhằm mục đích giải quyết vấn đề giảm phát kéo dài của Nhật Bản để thực hiện tă ...
1 / 1 POSTS