Tag: giao dịch

Năm mã chứng khoán được giao dịch mạnh nhất trong tuần

Về khối lượng giao dịch, trên sàn HoSE, cổ phiếu FLC vẫn đứng đầu về khối giao dịch và đạt 36 triệu đơn vị; cổ phiếu HAI đứng vị t ...

Năm mã chứng khoán được giao dịch mạnh nhất trong tuần

Về khối lượng giao dịch, trên sàn HoSE, cổ phiếu FLC vẫn đứng đầu về khối lượng giao dịch và đạt 78 triệu đơn vị và cổ phiếu HAI đ ...
2 / 2 POSTS