Tag: el salvador

Việt Nam và El Salvador thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác

Ông cũng nhắc lại nhiều kỷ niệm tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam qua những chuyến thăm trước khi nhậm chức tổng thống và ...
1 / 1 POSTS