Tag: dự án

Dự án PSARD tại Hòa Bình cán đích đem lại hiệu quả “kép”

Thông qua các lớp tập huấn và cung cấp Sổ tay hướng dẫn quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, năng lực quản lý tài chính của cán bộ xã đ ...

Dự án vi phạm, châm tiến độ: Xem thường khách hàng

Trong đó, thanh tra Bộ Xây dựng nhấn mạnh các nội dung tố cáo, khiếu nại của khách hàng, như chủ đầu tư dự án chậm bàn giao căn hộ ...
2 / 2 POSTS