Tag: đồng ý thanh toán

Hy Lạp đồng ý thanh toán hết nợ cho IMF trong vòng 4 ngày tới

Các cuộc thảo luận giữa ông Varoufakis và bà Lagarde còn đề cập chương trình cải cách mới của Hy Lạp, vấn đề Athens phải thực hiện ...
1 / 1 POSTS