Tag: đầu tư vào

Đầu tư vào Tây Bắc: Dự án có hiệu quả sẽ được giải ngân đầy đủ

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu vốn tín dụng ngắn hạn sang tru ...
1 / 1 POSTS