Tag: cửa khẩu

Công trình cửa khẩu Huổi Puốc “đắp chăn” chờ vốn nhiều năm nay

Chủ đầu tư công trình kiến nghị các cấp có thẩm quyền cần điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư cho công trình để nhà thầu đủ điều k ...
1 / 1 POSTS