Tag: công nghiệp

Đà Nẵng tập trung phát triển các khu công nghiệp

Sáu KCN của Đà Nẵng gồm Hòa Khánh, Đà Nẵng, Liên Chiểu, Hòa Khánh mở rộng, Hòa Cầm và KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng với quy mô diện ...
1 / 1 POSTS