Tag: chủ đầu tư

Chủ đầu tư đổ nợ, dân bơ vơ

Ngày 26-3, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM đã khảo sát tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tà ...
1 / 1 POSTS