Tag: chế biến

Chú trọng công nghệ chế biến để nâng cao giá trị thủy sản

Ông Nguyễn Việt Thắng cũng cho biết, để tránh tình trạng nuôi ồ ạt, tự phát, trong thời gian tới, Hiệp hội cá tra Việt Nam chú trọ ...
1 / 1 POSTS