Tag: cạnh tranh

“Việt Nam không thể đứng chót bảng xếp hạng cạnh tranh ASEAN”

Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan đã triển khai cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN theo đúng tiến độ, đã kết nối ...
1 / 1 POSTS