Bình Dương xuất siêu gần 600 triệu USD trong quý đầu năm

Trong quý 1, giá trị sản xuất ngành công nghiệp của tỉnh Bình Dương đạt gần 50. 000 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ lệ 68,6% giá trị sản xuất và tăng 12,6% so với cùng kỳ. /. Trong quý 1, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt 4 tỷ 219 triệu USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ; trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng 81,8%, tăng 16% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp cũng ký đơn hàng sản xuất đến hết quý 2/ 2015, những doanh nghiệp lớn đã ký kết hợp đồng đến hết quý 3/2015 với số lượng hàng tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Lắp ráp tủ đông SANAKY tại Công ty Việt Nhật, Bình Dương . (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)


Quý 1/2015, tỉnh Bình Dương đã xuất siêu đạt 591 triệu USD .
Trong quý 1, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt 4 tỷ 219 triệu USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ; trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng 81,8%, tăng 16% so với cùng kỳ.
Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá như sản phẩm gỗ, hàng dệt may, hàng giày dép, điện tử, thủ công mỹ nghệ…
Về kim ngạch nhập khẩu tỉnh đạt 3 tỷ 628 triệu USD tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 79,2%, tăng 15,2% so với cùng kỳ.
Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong quý 1, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục diễn biến theo chiều hướng thuận lợi; việc triển khai các giải pháp của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh tiếp tục phát huy hiệu quả.
Sau Tết, công nhân đã trở lại làm việc ổn định với tỷ lệ khá cao (trên 95%) do các doanh nghiệp thực hiện tốt các giải pháp chăm lo đời sống người lao động.
Các doanh nghiệp cũng ký đơn hàng sản xuất đến hết quý 2/ 2015, những doanh nghiệp lớn đã ký kết hợp đồng đến hết quý 3/2015 với số lượng hàng tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.
Trong quý 1, giá trị sản xuất ngành công nghiệp của tỉnh Bình Dương đạt gần 50.000 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ lệ 68,6% giá trị sản xuất và tăng 12,6% so với cùng kỳ./.