Tag: BIDV

BIDV được cho vay lại dự án lưới điện trị giá 500 triệu USD

Đặc biệt trong lĩnh vực quản lý, cho vay lại các dự án ngành điện, hiện nay, BIDV đang được ủy quyền là ngân hàng cho vay lại một ...
1 / 1 POSTS