Tag: ban kinh tế trung ương

WB sẽ hỗ trợ Ban Kinh tế Trung ương về chính sách công nghiệp

Đồng ý với đề nghị của Ban Kinh tế Trung ương, Giám đốc WB tại Việt Nam khẳng định WB sẽ ưu tiên hỗ trợ Ban Kinh tế Trung ương ngh ...
1 / 1 POSTS