Author: Nguyen Toan

Charmington Iris liệu có thu hút khách hàng với mô hình căn hộ Officetel hay không?

Charmington Iris liệu có thu hút khách hàng với mô hình căn hộ Officetel hay không?

Với sự thiếu hụt về căn hộ cho thuê tại thị trường quận 4 các dự án với mô hình như căn hộ Charmington Iris đang được dẫn dắt bởi ...
Charmington Iris thành công bằng sự khẳng định bởi uy tín, thương hiệu, sự khác biệt của các chủ đầu tư

Charmington Iris thành công bằng sự khẳng định bởi uy tín, thương hiệu, sự khác biệt của các chủ đầu tư

Dự án Charmington Iris đang được triển khai theo đúng lộ trình, đưa thời điểm bàn giao căn hộ cấp cao đến gần hơn các chủ nhân tươ ...
2 / 2 POSTS