Tag: ai cập

Ai Cập và AL tăng trao đổi thương mại bất chấp bất ổn chính trị

Kim ngạch xuất khẩu của Ai Cập sang AL tiếp tục tăng trong năm 2013 và năm 2014, đạt lần lượt là 62,9 tỷ LE và 66,2 tỷ LE. Theo Bộ ...
1 / 1 POSTS